Zverejňujeme voľné pracovné miesta

Zverejňujeme voľné pracovné miesta

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme voľné pracovné miesta:
UČITEĽ pre primárne vzdelávanie – aprobácia anglický jazyk – 100% úväzok
UČITEĽ pre nižšie sekundárne vzdelávanie – aprobácia matematika, fyzika, občianska náuka – 100% úväzok (zastupovanie počas MD)
UČITEĽ pre nižšie sekundárne vzdelávanie – aprobácia telesná a športová výchova, technika – 100% úväzok

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: