Zverejňujeme voľné pracovné miesta od 1.9.2021

Zverejňujeme voľné pracovné miesta od 1.9.2021

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice
Kontakt: 055/633 32 44, zshroncova@gmail.com

Voľné pracovné miesta na dobu určitú od 1.9.2021 do 31.8.2022.

Pozície:
1. učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie
2. učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie ANJ
3. učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie ANJ – OBN
4. učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie MAT – FYZ
5. učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie THD – TSV

Rozsah úväzku: 100%

Všetky informácie o voľných pracovných miestach nájdete v DOKUMENTOCH NA STIAHNUTIE (v spodnej časti tejto stránky).

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Motivačný list
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu:  zshroncova@gmail.com do 30.04.2021. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + vaše aprobačné predmety“ (napr.: Žiadosť ANJ – OBN).

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

V Košiciach 6. apríla 2021

Mgr. Martin FAZEKAŠ          
riaditeľ školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: