Zverejňujeme voľné pracovné miesto – školský psychológ

Zverejňujeme voľné pracovné miesto – školský psychológ

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Kategória voľného pracovného miesta:
Školský psychológ   

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: