Zverejňujeme voľné pracovné miesto – vychovávateľ/ka v ŠKD

Zverejňujeme voľné pracovné miesto – vychovávateľ/ka v ŠKD

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Hroncova 23, Košice

Telefón: 055/633 32 44
E-mail pre zasielanie dokumentov: zshroncova@gmail.com
Kategória voľného pracovného miesta: vychovávateľ v školskom klube detí   

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Profesijný životopis
3. Motivačný list
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: zshroncova@gmail.com do 18.09.2020.

V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate“ (napr.: Žiadosť – vychovávateľ ŠKD). Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: