HroncoArt 2019 – propozície súťaže

HroncoArt 2019 – propozície súťaže

Základná škola, Hroncova 23 v Košiciach v spolupráci a s podporou Zoologickej záhrady v Košiciach, Juraja a Vandy Kaiferovcov – DEVA VYHLASUJÚ 5. ROČNÍK regionálneho kola literárnej a výtvarnej súťaže HRONCOART 2019 Témy literárnych a výtvarných prác: Na rozkvitnutej lúke To bol cirkus! Na...
Pridané užívateľom | Videní 47

ŠTÚROV ZVOLEN – POZVÁNKA

ŠTÚROV ZVOLEN – POZVÁNKA

Základná škola, Hroncova 23 v Košiciach organizuje XXXIII. ročník regionálnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Súťaž sa uskutoční 30. apríla 2019 o 8.30 hod. v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice, Pribinova 1, Košice. Všetky dokumenty k súťaži nájdete pod textom v DOKUMENTOCH...
Pridané užívateľom | Videní 31

Triedny aktív RZ 11.4.2019 – POZVÁNKA

Triedny aktív RZ 11.4.2019 – POZVÁNKA

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedny aktív RZ, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 11. apríla 2019 o 16.30 v kmeňových triedach. Program: – hodnotenie správania a prospechu za III. štvrťrok školského roku 2018/2019 – 2% – aktuálne informácie a podujatia školy – rôzne – diskusia Tešíme sa na...
Pridané užívateľom | Videní 33Testovanie 9-2019

Testovanie 9-2019

Celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ T9 – 2019 (SJL/MAT) v školskom roku 2018/2019 z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutoční 03. apríla 2019 o 8.00 hod. (streda) Zúčastnia sa ho povinne všetci žiaci IX. ročníka (v prípade neúčasti v náhradnom...
Pridané užívateľom | Videní 43