Riaditeľské voľno – 29.10.2018

Riaditeľské voľno – 29.10.2018

Riaditeľka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na...
Pridané užívateľom | Videní 52

Zber papiera

Zber papiera

Milí žiaci, vážení rodičia, od pondelka 8. októbra 2018 začne na našej škole ZBER PAPIERA. Zber papiera prebieha vždy: RÁNO od 07.30 do 07.55 hod. a POOBEDE od 14.00 do 15.30 hod. pri školskej jedálni. VYHRAJ pre seba vecné ceny a pre svoju triedu DEŇ AKTÍVNEHO VOĽNA!    ZŠ Hroncova… škola...
Pridané užívateľom | Videní 45

ZBER použitých ZUBNÝCH KEFIEK

ZBER použitých ZUBNÝCH KEFIEK

Vedeli ste, že na Slovensku sa ročne predá viac ako 3 milióny zubných kefiek Curaprox, ktoré po použití skončia na skládkach alebo spaľovniach odpadov? Spoločnosť Curaprox vo svojom projekte Eko Alarm zbiera použité zubné kefky a následne z nich vyrába koše na triedený zber odpadu, ktoré daruje...
Pridané užívateľom | Videní 58

Klub šikovných detí od 1.10.2018

Klub šikovných detí od 1.10.2018

Klub šikovných detí je tu opäť pre vás od pondelka do štvrtka vždy od 14.00 do 14.45 hod. v II.B triede. Spoločne s pani učiteľkou Nutárovou a Verebovou sa môžete pripraviť na ďalší deň v škole.    Klub šikovných detí je prioritne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tak...
Pridané užívateľom | Videní 35


Náhradný TERMÍN DOFOTENIA

Náhradný TERMÍN DOFOTENIA

Vážení rodičia, milí žiaci, 5.10.2018 (piatok) o 8.00 hod. bude NÁHRADNÝ TERMÍN DOFOTENIA žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť portrétneho fotografovania v pondelok (24.9.2018). Záujem je potrebné nahlásiť triednej pani učiteľke, triednemu pánovi učiteľovi.  ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení
Pridané užívateľom | Videní 17