Týždeň boja proti drogám

Týždeň boja proti drogám

Milí žiaci,
tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú  aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

Viac sa dočítate v dokumente na stiahnutie.
Pripravila výchovná poradkyňa – Mgr. Martina Michalová

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: